190 - Richtung: Messestadt Ost

Column

Tabelle Hin

- Richtung: Messestadt Ost

Tabelle HinLEGENDE AUSLASTUNG

Row

Karte Hin

190 - Richtung: Ostbahnhof Friedenstraße

Column

Tabelle Rück

- Richtung: Ostbahnhof Friedenstraße

Tabelle RückLEGENDE AUSLASTUNG

Row

Karte Rück