99 - Richtung: Messestadt West

Column

Tabelle Hin

- Richtung: Messestadt West

Tabelle HinLEGENDE AUSLASTUNG

Row

Karte Hin

99 - Richtung: Impfzentrum (Messe Nord)

Column

Tabelle Rück

- Richtung: Impfzentrum (Messe Nord)

Tabelle RückLEGENDE AUSLASTUNG

Row

Karte Rück